Testledare med erfarenhet av automatisering

Om SwedQ

SwedQ är ett ungt konsultbolag som är under en snabb tillväxt. Vår affärsidé är att förse konsulter med expertis kunskap och som vill arbeta med den allra senaste tekniken. Våra tre grundpelare är kompetens, ägarskap samt teknik & affärsförståelse. Därför säkerställer vi att alla som tillhör SwedQ familjen får rätta förutsättningar att utveckla deras färdigheter, nätverk och karriär.


Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta med våra uppdragsgivare med att säkerställa kvalitén och deras pågående projekt. Som testledare kommer du arbeta Agilt enligt en testplan som du framställer. Tillsammans med teamet planerar och följer du upp arbetet som består av att utveckla testfall, exekvera dessa samt analysera och dokumentera resultatet. 

Krav

  • System med höga krav på tillgänglighet
  • Jira
  • Docker
  • Versionshantering i Git,
  • SoapUI
  • Databashanterare (gärna Oracle och PL/SQL)
  • Unix (vana av kommandotolken)


Du behöver inte matcha till 100% av det som är givet under "krav". Kompletterar du med andra erfarenheter inom testning kan det fungera. 


Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Kista

Färögatan 33
164 51 Kista Directions info@example.com 070-7893445