facebook tracking

Head of DevOps

Om SwedQ

Bolaget är i ett tillväxt skede och rekryterar för fullt. SwedQ samarbetar just nu med ledande bolag som arbetar med den senaste tekniken. Det som särskiljer oss ifrån andra bolag är att vi bibehåller expertnivå och hög senioritet - En utmaning med tanken på den tillväxt farten vi håller. 

Våra uppdrag och kunder finns inom alla olika typer av industrier, dock kvarstår det att vi ska arbeta med den senaste tekniken. Därför finns SwedQ, vi förser kunder med expertis kompetens, allt ifrån att ta helhetsåtagande till enskilda konsultuppdrag. klyschigt som det låter så är det hur namnet på SwedQ uppstod - "Swed - Svensk ingenjörskap" - "Q -Quality, den höga kvalitén som vårt bolag representerar".

Eftersom bolaget är litet med flertal kunder så behöver vi förstärka oss med personer som vill vara med i att bygga och positionera ett bolag på marknaden.


Rollen - Head of DevOps

Avdelningen är helt ny, och vi är ett konsultbolag utan någon produkt. Därför kommer rollen vara annorlunda ifrån resterande "Head of DevOps" roller.

Arbetsuppgifter lyder som följande:

 • Närvara på C level kundmöten och med utvecklingschefer.
  • Framtagning utav krav och specifikationer ifrån kunden.
 • Upprätta arbetsrutiner både internt och externt.
 • Upprätta kommunikationskanaler över avdelningen.
 • Överse kompetensutveckling för avdelningen och säkerställa att kompetensen når hela bolaget.
 • Intervjua och vara aktiv i rekryteringsprocesserna
  • Tekniska intervjuer.
  • Förbättra intervjuprocessen.
 • Överse projekten som går under avdelningen DevOps
  • Se till att pågående projekt är vinstdrivande.
  • Strategiska beslut kring resursfördelningen, byta eller ersätta personal.
  • Rapportering om din affärsenhet (Vinst/förlust, Framtida investeringar, kostnader).
 • Agera som arkitekt och rådgivare ute mot kunder och för våra interna projekt
  • Säkerställa leveransen - SwedQ kvalité.
  • Arbetssätt och rutiner hur vi ska arbeta med våra projekt.
  • Kravspecifikationer och konkretisering utav behov. 
 • Representera SwedQ inom DevOps
  • Delta på konferenser och seminarier
  • Vara aktiv på paneldiskussioner, MeetUps vid DevOps relaterade evenemang/konferenser

Rollen kommer att formas med tiden. Själva objektivet är att se till att konsultantalet inom DevOps ökar. 


"Krav"

Det är en senior roll som kräver att man har koll på DevOps. Det innebär att man har arbetat och eller involverad med följande verktyg/språk/tekniker:

 • Microservices
 • CI/CD - Jenkins, team City, Octupos Deploy
 • Kubernetes
 • Docker
 • Python
 • AWS/GCP/Azure
 • Ansible
 • Git 
 • Utvecklings backgrund - Inget krav men stort plus

Eftersom rollen i sig är väldigt bred så är det överstående inget krav, men att ha koll och kunna applicera det ifall man sätter sig in i det så är det helt OK. 

Passa på! 


Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Kista

Färögatan 33
164 51 Kista Directions info@example.com 070-7893445